Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2

 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
 • Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2 Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2 Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2 Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2 Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2 Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2 Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2 Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2 Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2 Nội thất căn hộ The Acsent Quận 2
Chủ đầu tư: Chị Oanh
Địa điểm: A20.02, The Acsent, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
Diện tích: 72m2 (2 phòng ngủ)