Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura

 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
 • Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura Dự án 15 phòng nội thất khách sạn Sakura
Chủ đầu tư: Anh Đức
Địa điểm: Số 16 đường 6B KDC Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, TPHCM
Diện tích: 200m2 (20 phòng)