Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2

 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
 • Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2 Nội thất căn hộ Sunrise City North 123m2
Chủ đầu tư: Anh Long
Địa điểm: X2-05, số 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM
Diện tích: 123m2 (3 phòng ngủ)