Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương

  • Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương
  • Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương
  • Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương
  • Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương
  • Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương
  • Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương
Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương Dự án nội thất căn hộ Hiệp Thành Bình Dương
Chủ đầu tư: Tập đoàn Biconsi Bình Dương
Địa điểm: 232 đường Phú Lợi, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Diện tích: 19 tầng (200 căn)